Hobby en werk.

Reeds in mijn tijd als system-engineer, had ik ervaring opgedaan als docent. Zo gaf ik regelmatig cursus aan monteurs en mede engineers om de nieuwste modellen en de veranderingen in de systeem software te leren kennen. Het was een aspect van mijn werk dat ik wel leuk vond.

Het was dus niet vreemd, dat toen ik met de VUT was gegaan, ik probeerde als docent aan de bak te komen en niet achter de geraniums te gaan zitten. Dat resulteerde erin dat ik o.a les heb gegeven bij BOS automatiseringen  en EDU Noord.
Als docent informatica aan het ICT Lyceum  te Leeuwarden en bij de Friese Poort afd ICT te Drachten.
Ook ’s avonds was ik regelmatig op stap als docent bij o.a. Scheidegger.

Waren in mijn normale diensttijd de onderwerpen geliëerd aan het werk, nadien werd dat het Office pakket van Microsoft en modules van het ITIL en ECDL modules.

Op mijn 65 ste ben ik hiermee gestopt en heb een tiental jaren websites gemaakt in het CMS Joomla voor een aantal brassbands, de plaatselijke kerk en een federatie van muziekverenigingen. Op deze site probeer ik het nu in WordPress. Eens kijken hoe het gaat.